Krant besteedt aandacht aan inspiratiedag De Hem

5 december 2019

Heeft u ideeën over hoe wij dit gebied het beste kunnen invullen? Kom dan naar de inspiratiedag!

Wanneer: zaterdag 14 december tussen 10:00 en 15:00 uur
Locatie: Eco Iglo, Molkenkelder 60 Techum

Wilt u laten weten of u komt? Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@dezuidlanden.nl.

Meer informatie op onze website
Het krantenartikel in de Leeuwarder Courant