Ontwikkeling Unia

  • Unia
  • Ontwikkelingen

8 november 2022

Goed nieuws! De Raad van State heeft op 26 oktober officieel uitspraak gedaan over het bestemmingplan Unia. De verweren zijn verworpen en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat we ook echt verder kunnen met de verdere voorbereidingen voor het buurtschap Unia.

Qua planning staat 2023 in het teken van bouwrijp maken. We verwachten dat we in het voorjaar van 2024 kunnen beginnen met bouwen. De fasering van de kaveluitgifte wordt voorbereid in de loop van 2023.

We verwachten dat we eind dit jaar/begin 2023 de website van Unia kunnen lanceren. Natuurlijk laten we dat dan weten via de website en social media van De Zuidlanden.