Ontwikkeling Unia

  • Unia
  • Ontwikkelingen

14 juli 2022

Ontwikkeling Unia
Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw in het nieuwe buurtschap Unia planologisch mogelijk. Er is beroep ingediend op dit plan bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 26 januari 2022 een tussenuitspraak gedaan. Er moet een aanpassing plaats vinden op dit bestemmingsplan. Afgelopen woensdag 13 juni, heeft de gemeenteraad het aangepast bestemmingplan vastgesteld.

Hier staan de documenten met de aanpassingen en de vaststelling: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3f9ee978-0835-4b94-af51-f712a47004d5

Wat betekent dit nu voor de verdere besluitvorming?
De Raad van State gaat nu opnieuw het bestemmingsplan beoordelen. We verwachten dat er eind 2022 een nieuwe uitspraak komt. Als het besluit van de gemeenteraad Leeuwarden in stand blijft, dan is het plan onherroepelijk . We kunnen dan beginnen met de verkoop. De bouw van de eerste woningen kan op zijn vroegst in het 2e kwartaal van 2024 starten (mits de RvS eind dit jaar het plan goedkeurt).