Participatieproces

31 maart 2021

Voor de totstandkoming van het stedenbouwkundigplan De Hem is er de afgelopen 1,5 jaar een participatieproces opgezet. In deze video vertellen leden van de klankbordgroep, wethouder Hein de Haan en stedenbouwkundig adviseur Bert Bandringa over hun ervaring tijdens dit proces.

Participatieproces De Hem