Realisatie fietspad tussen Wiarda en De Klamp

13 februari 2020

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de aanleg van het fietspad van Wiarda naar De Klamp. Wij weten hoe groot de behoefte is aan dit fietspad. Het nieuwe fietspad is belangrijk voor de inwoners en speelt een belangrijke rol in de fietsstructuur van De Zuidlanden.

Op dit moment zijn we bezig om alles (het fietspad en de 3 bruggen op deze route) uit te werken in een voorlopig ontwerp. Daarna volgt het definitieve ontwerp. Een toezegging kunnen we niet geven, maar de intentie is er om in oktober te kunnen fietsen tussen Wiarda en De Klamp.

Het gedeelte van Wiarda tot de Wurdumerfeart wordt definitief ingericht. Het stuk na de nieuw te maken brug tot aan De Klamp is waarschijnlijk tijdelijk. Dit komt omdat de ontwikkeling van De Hem nog niet duidelijk is. 

In de komende maanden blijven we in gesprek met de werkgroep Wiarda over de voortgang van het fietspad. Meer nieuws hierover lees je ook op onze website en social media.