Stremming fietspad Techumerpaad

12 mei 2021

Update
Helaas gingen de werkzaamheden rondom het fietspad van Unia niet zo voorspoedig als we van te voren hadden ingeschat. We hadden verwacht dat het fietspad weer open zou zijn in week 36, maar iedereen heeft inmiddels wel gemerkt dat dat niet is gelukt. Onder andere door veel regen en wijzigingen in de uitvoering van de grondwerkzaamheden lopen we erge vertraging op. We hopen nu dat het fietspad weer bereikbaar is rond half november.

De grondwerkzaamheden voor het buurtschap Unia in De Zuidlanden zijn inmiddels begonnen. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad Techumerpaad door dit plangebied gestremd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit fietspad met regelmaat door de bewoners van uw dorp wordt gebruikt. Daarom vertellen wij u hier in deze brief graag meer over.

Unia (fase 1)
Het buurtschap Unia is het vijfde buurtschap in De Zuidlanden.

Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie. Inmiddels is het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Dit betekent dat eerst de grondwerkzaamheden gaan beginnen.

Planning grondwerkzaamheden
Begin maart is Firma De Waard b.v. uit Zeewolde begonnen met de grondwerkzaamheden.
De grondwerkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase richt het werk zich op het noordelijk gedeelte van het plandeel Unia. In de tweede fase wordt het werk uitgevoerd in het zuidelijke gedeelte. Er worden per fase lokale ophogingen aangebracht om de zogenaamde restzettingen van de bestaande ondergrond te verkleinen.

Stremming fietspad
Voor de veiligheid van het fietsverkeer is ervoor gekozen om tijdens de werkzaamheden het fietspad te stremmen. Dit houdt in dat het fietsverkeer omgeleid wordt.

Op dit moment verwachten we dat de stremming tot en met week 28 duurt. Helaas is in deze fase van de ontwikkeling moeilijk in te schatten hoe lang dit echt gaat duren. Houdt u daarom de toekomstige borden langs de fietsroute goed in de gaten en onze website www.dezuidlanden.nl/unia. Hierop vindt u de actuele informatie rondom de stremming.

Tot slot
Heeft u nog aanvullende vragen over deze brief? Stelt u deze gerust. U kunt ons bereiken via info@dezuidlanden.nl of 058 233 40 44.