Stremming Techum

7 september 2020

In verband met de definitieve inrichting van Techum is volgende week de Molkenkelder gestremd van maandag tot en met vrijdag.

Te voet en met de fiets is de school wel bereikbaar. 

In de bijlage treft u een overzicht aan waarin ook de bebording wordt aangegeven.

Stremming Molkenkelder