Uitleg inrichting woonrijp maken Wiarda fase 2

  • Wiarda
  • Werkzaamheden

22 februari 2023

Aannemer Nota infra bv uit Sneek gaat in maart beginnen met het definitief inrichten van de straten in fase 2 van Wiarda. Fase 2 is het gebied tussen De Skâns en De Fierljepper. De Fierljepper zelf hoort bij fase 3. Vanaf week 9 (27 februari) gaan ze het werkterrein inrichten. Zoals plaatsen van de keten en dergelijke.

Fase 2 en fase 3

Waar beginnen de werkzaamheden?
In de bijlage vindt u een kaartje waarin de fasering is aangegeven. De volgorde is op dit moment D, A, B. 

E en F zijn vrij in te passen qua planning door de aannemer. Uiteraard is de planning en voortgang van de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. 

In verband met het plantseizoen en werkzaamheden aan de havenkom, beginnen we eerst bij D. De werkzaamheden gaan vervolgens verder rondom De Jint. We werken daarna zoveel mogelijk 'van achter naar voren' zodat we niet over nieuwe wegen met bouwverkeer hoeven te rijden. 

Voordat het werk in een straat begint, informeert de aannemer zelf de bewoners. Denk hierbij aan informatie over de planning of een eventuele korte stremming van de straat.

Waar moet u rekening mee houden?
Voor het uitvoeren van het werk moeten de bruggen (De Famkessprong en De Wietsprong) twee keer worden gestremd. Dit betekent dat u op dat moment niet met de auto de wijk uit kunt. De stremming wordt minimaal 2 weken van te voren met borden aangegeven. We proberen dit zo kort mogelijk te houden uiteraard. De schatting is 2 dagen per keer.

Heeft u uw auto één van die momenten nodig? Parkeer de auto dan van te voren bijvoorbeeld bij de parkeerplaats van de voetbalclubs.

De Skâns en de straten erachter zijn altijd met de fiets/te voet bereikbaar.

Voor hulpdiensten is de route altijd bereikbaar. Zowel over het fietspad van De Skâns als langs de stremming.

Wanneer wordt het groen aangebracht?
Het groen zoals bomen en struiken, wordt aangebracht nadat de werkzaamheden zoals de aanleg van de straat ed. klaar is.

Wanneer zijn de speeltuintjes klaar?
In fase 2 zijn er twee plekken waar speeltuintjes komen. We zijn op dit moment in gesprek met een aantal bewoners over de definitieve inrichting. De inrichting van de speeltuintjes gebeurt tegelijk met het aanbrengen van het groen.

Waar kunt u terecht met vragen over de werkzaamheden?
Algemene vragen kunt u stellen via info@dezuidlanden.nl. Vragen over de daadwerkelijke uitvoer kunt u stellen aan de aannemer. De contactgegevens worden vermeld in de brief die ze later in de brievenbus doen.

Waar kan ik de tekeningen van de inrichting vinden?
De actuele tekening staat op Nieuws | Wiarda (waterrijkwiarda.nl)