Uitspraak Raad van State over Unia

  • Unia
  • Ontwikkelingen

27 januari 2022

Op 26 maart is er een uitspraak geweest van de Raad van State over het bestemmingsplan van Unia. In het bestemmingsplan moeten twee punten gewijzigd worden. Hiervoor heeft de gemeente 16 weken de tijd om het te corrigeren.