Update bestemmingsplan Unia-oost

  • Unia

13 maart 2024

Het collega van B&W heeft het bestemmingsplan voor Unia-oost vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraad. Inmiddels is de agenda van de gemeenteraad bekend.

Op 20 maart staat de eerste bijeenkomst gepland.

Werkwijze gemeenteraad
De gemeenteraad stelt over het algemeen het plan in 3 momenten vast. De eerste keer is er ruimte voor bewoners en andere belanghebbenden om in te spreken. Dit noemen we de informatieve bijeenkomst. Vaak wordt dit moment gebruikt om aan te geven waarom men het niet eens is met een plan. Maar ook als u juist de toegevoegde waarde wilt benadrukken dan mag u inspreken. Die mogelijkheid is er voor iedereen. Ook als u geen zienswijze hebt ingediend. Wilt u hiervan gebruik maken? Laat dit dan weten via griffie@leeuwarden.nl.

In het 2e moment is er het debat. Op dat moment gaat de gemeenteraad in gesprek over het plan. Daar is de wethouder ook bij aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het 3e moment is de besluitvormende vergadering. Hier wordt dan gestemd door alle aanwezigen. Bij een meerderheid is het plan vastgesteld.

Via deze link leest u de planning terug van de vergadering van de gemeenteraad. Informatie over Politiek en Bestuur - Gemeente Leeuwarden