Update voortgang Unia

  • Unia
  • Ontwikkelingen

20 juni 2022

De bezwaren die zijn ingediend op het bestemmingsplan zijn (volgens de procedure) behandeld bij de Raad van State.

In januari 2022 hebben we een tussen uitspraak ontvangen van de Raad van State. Het plan moet op twee punten gecorrigeerd worden.

Het corrigeren van het bestemmingsplan kost meer tijd dan verwacht gelet op het overleg tussen de gemeente en de provincie omtrent de woningbouwcijfers. Om die reden hebben wij verlenging van de termijn gevraagd en gekregen.

Inmiddels is er wel overeenstemming over de cijfers maar moet de gemeenteraad nog een formeel besluit nemen waarna de Raad van State een besluit neemt. Wij verwachten dat dat in het 4e kwartaal van dit jaar het geval kan zijn.