Vertraging fietspad tussen Wiarda en De Klamp

4 juni 2020

Eerder dit jaar hebben we bekend gemaakt dat het fietspad dat Wiarda met het westelijk gelegen gebied van De Zuidlanden gaat verbinden in oktober open gaat. Voor de stukken fietspad aan weerszijden van de Wurdumerfeart, dus zowel van de zijde van De Klamp als van de zijde van Wiarda, gaat dat volgens planning. Maar voor de brug die over de Wurdumerfeart moet komen hebben we onverwacht vertraging opgelopen. Vanwege aanvullende nautische veiligheidseisen die gesteld werden bij de vergunningaanvraag, voldoet het brugontwerp niet meer. Dat betekent dat we terug moeten naar de tekentafel en daarna opnieuw de vergunningprocedure in moeten, cq. moeten afronden.

Wat dat precies betekent voor het moment van opening is nu nog niet precies te zeggen. We lopen in elk geval een half jaar uit op de planning. Zodra daar meer over te zeggen is doen we daar nieuwe berichtgeving over. 

Heeft u nog vragen heeft over dit bericht? Stel deze gerust via info@dezuidlanden.nl.