Vervolg ontwikkeling locatie Eco Iglo

5 maart 2021

De plannen voor de ontwikkeling van de locatie van de Eco Iglo zijn inmiddels vergevorderd. Er komt woningbouw op de locatie van de Eco Iglo. Het gaat om tien woningen, die worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma en worden verhuurd door het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. 

Planning
In juli van dit jaar wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Na de bouwvak wordt vervolgens gestart met de bouw van de woningen. 

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons via info@dezuidlanden.nl of via 058 233 40 44

Nieuw woonconcept (persbericht)