Verwijderen bebording

14 mei 2020

Er is een een start gemaakt met het opruimen van de oude borden en de hekwerken. De bouwroute wordt er ook uitgehaald. Dit doen we omdat de aannemer volgende week start met de werkzaamheden van het woonrijp maken in het buurtschap Techum. Er wordt gestart bij It Uleboerd.