Voorbelasting Nije Daam

1 april 2021

Volgende week wordt aan de Nije Daam een deel van de voorbelasting aangebracht voor het mogelijk maken van het geplande fietspad. De voorbelasting wordt gemaakt van de grond die vrijkomt uit de doorsteek van de bruggen in Wiarda.

Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. De voorbelasting leggen we aan het eind van de Nije Daam in de berm. De voorbelasting blijft ca. 4 maanden liggen.