Voortgang aanleg bruggen

  • Techum
  • Ontwikkelingen
  • Werkzaamheden

18 oktober 2021

Er worden twee bruggen aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Oosterhuis. Het gaat dan om de brug 7 en de brug bij het Blauwblomkepaad (zie afbeeldingen).

De werkzaamheden beginnen nu op 25 oktober aanstaande en duren naar verwachting tot eind november. De stalenbuispalen worden nu aangebracht. De woningen blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar.

Door vertraging in de levering van de dekplanken en leuningen kan de aannemer deze pas in januari 2022 plaatsen. Dit houdt ook in dat de bruggen pas in januari bereikbaar zijn.