Voortgang ontwikkeling fase 2 De Klamp

9 juni 2020

De ontwikkeling van fase 1 De Klamp gaat voortvarend. De eerste bewoners zijn gesetteld, er zijn (project)woningen in aanbouw en voor nog een aantal gebieden geldt dat hier nog woningen in de verkoop gaan. In oktober 2019 zijn de vrije kavels van fase 2 in de verkoop gegaan. Deze zijn allemaal onder optie. In fase 2 komen ook projectwoningen. Er wordt hard gewerkt door de aannemer om het gebied ‘bouwrijp’ te maken zodat de bouw hiervan kan beginnen. Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende ontwikkelaars om invulling te geven aan de gebieden voor projectwoningen. Eén van deze ontwikkelaars is Slokker Vastgoed. Zij hebben onlangs bekend gemaakt dat hun woningen, Stijlvol wonen 2, in oktober in de verkoop gaan. Na de zomer vertellen we meer over andere projecten.