Voortgang ontwikkeling Unia

23 april 2020

Van donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. We hebben inmiddels een aantal zienswijzen ontvangen

Zienswijzen
De zienswijzen hebben we allemaal gebundeld en de indieners zullen van ons een reactie ontvangen. De zienswijzen kunnen eventueel leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan. De zienswijzen en reacties worden ook toegevoegd aan de stukken voor de besluitvorming bij de gemeenteraad.

Planning besluitvorming
De verwachting is dat het bestemmingsplan in juni wordt behandeld in de gemeenteraad. Door de huidige situatie rondom corona en de maatregelen kan dit wijzigen. Zodra we definitief weten wanneer de behandeling in de gemeenteraad gepland is laten we dit jullie uiteraard weten.

Inrichting Unia
Naast de procedure van het bestemmingsplan zijn we ook bezig met de daadwerkelijke inrichting van Unia. Dit proces wordt ook in nauw overleg met de klankbordgroep gevolgd.