Water wonen De Klamp

25 september 2019

Extensief woonprogramma De Klamp (in ontwikkeling)

Aan de westzijde van De Klamp aan de Sudertrimdielweg ligt een gebied welke bestemd is voor een ‘extensief woonprogramma’.  Dit houdt in dat hier een woonprogramma gerealiseerd kan worden welke anders is dan reguliere vrije kavels of projectbouwwoningen. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit gebied precies wordt ingevuld. De verwachting is dat in het najaar 2021 hierover meer bekend is.