Welstandscriteria De Hem

  • De Hem
  • Ontwikkelingen

10 november 2022

Vanaf 3 november 2022 tot en met donderdag 15 december ligt het ontwerpbestemmingsplan van De Hem met bijbehorende stukken ter inzage. Een bestemmingsplan is kort gezegd de juridische vertaling van het stedenbouwkundigplan. Hierin worden bijvoorbeeld bouwhoogtes, afstanden tot de huidige bebouwing en soort bebouwing vastgelegd. Maar ook de welstandscriteria liggen ter inzage. Wat is dat eigenlijk en waarvoor is dat nodig? Stedenbouwkundig adviseur Bert legt uit hoe deze criteria eruit zien en geeft daar een aantal voorbeelden bij.

Welstandscriteria De Hem