Werkzaamheden aanleg fietspad De Klamp - Tiny Houses

20 januari 2021

Komende donderdag of vrijdag begint aannemer Jansma met het aanbrengen van de voorbelasting voor deze fietsverbinding. Er wordt ongeveer 500 m3 zand aangebracht om in de toekomst zetting te voorkomen.

Planning
De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren. De voorbelasting zal minimaal een halfjaar moeten liggen. 

Uw vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan via info@dezuidlanden.nl of via 058 234 40 44.