Werkzaamheden Liander

  • De Zuidlanden
  • Techum
  • Wiarda

11 december 2023

Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in uw regio. Eén van de taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. Via de onderstaande brief willen zij u graag informeren over de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in De Zuidlanden en wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden Liander in de Zuidlanden

Brief over stremming Wergeasterdyk 

Definitieve inrichting Wergeasterdyk