Werkzaamheden Nije Daam

26 februari 2021

Vanaf week 9 (1 maart) zullen de nutsbedrijven aan de Nije Daam met name op het kruispunt Nije Daam/Lynbaan kabels en leidingen gaan verleggen.

De werkzaamheden duren ca. 5 weken en worden uitgevoerd door aannemer Hak.