Werkzaamheden Wergeasterdyk

14 februari 2020

Jelle Bijlsma Bv is gestart met werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Klamp fase 2. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanleggen van kabels en leidingen in het gebied. De werkzaamheden kunnen soms voor enige verkeershinder zorgen, maar we doen ons best om dit tot een minimum te beperken. Houd er rekening mee wanneer je over de Wergeasterdyk rijdt.