Unia

Unia het vijfde buurtschap van De Zuidlanden

Unia het vijfde buurtschap van De Zuidlanden

Het vijfde buurtschap van De Zuidlanden is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg en langs de Wurdumerfeart; waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Op dit moment wordt gewerkt aan het stedenbouwkundigplan. Dit is een ontwerp van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de ruimtes rondom het buurtschap, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. 

In Unia zal de duurzaamheidsopgave en mobiliteit ook weer een groot onderwerp zijn. Denk dan niet alleen aan zonnepanelen of een warmtepomp, maar er wordt ook nagedacht over bepaalde eisen in de bouw van de woning. In Unia vind je ook weer een variatie aan woningen terug. Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. Daarnaast is er in het plan veel ruimte en aandacht voor groen. Zo is er midden in het plan een groen openbaar buurtpark dat samen met de bewoners zal worden ontworpen en ingericht. Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de bommgaard.

De komende tijd houden we u op de hoogte van de ontwikkeling via deze website. Wilt u meer weten over Unia? Mail dan naar info@dezuidlanden.nl. 

Planning

Planning