Unia

Unia het vijfde buurtschap van De Zuidlanden

Het vijfde buurtschap van De Zuidlanden is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg en langs de Wurdumerfeart; waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2019 het stedenbouwkundigplan voor Unia vastgesteld. Het stedenbouwkundigplan is een ontwerp van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de ruimtes rondom het buurtschap, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven.

De basis voor het plan is de structuurvisie de Zuidlanden die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het ontwerp bestaat uit een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het plan ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug in het plan, waardoor het naadloos aansluit bij de speerpunten uit het collegeprogramma. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.

Omdat Unia pas in 2021 gebouwd zal worden zal er aardgasloos worden gebouwd. In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit door in het midden van Unia is een autovrij park in te passen dat tevens een veilige en rustige plek is om te spelen en elkaar te ontmoeten. Deze plek zal samen met de bewoners worden ontworpen en ingericht. Hiermee wordt ook de sociale controle en het onderlinge contact vergroot. Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving omringd door water en groen.
In Unia vind je ook weer een variatie aan woningen terug.

Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.

Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare afscheiding met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over het Ald Djip waardoor Unia als een zelfstandig buurtschap is ontworpen.

De komende tijd houden we u op de hoogte van de ontwikkeling via deze website. Wilt u meer weten over Unia? Mail dan naar info@dezuidlanden.nl. 

Planning besluitvorming

Februari 2019 Collegebehandeling stedenbouwkundigplan
27 februari 2019 Open podium (raadsbehandeling) stedenbouwkundigplan
volgt Politiek podium (raadsbehandeling) stedenbouwkundigplan
Mei/Juni 2019 (o.v.b) Uitwerking ontwerp
Juli/Oktober 2019 (o.v.b) Raadsbehandeling/Bestemmingsplan