Middelsee

Middelsee

Middelsee

Middelsee is de nieuwe wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. Geen brave nieuwbouwwijk maar een echt stuk stad met zo’n 2700 woningen. Compact opgezet maar met veel water en groen. Met een robuuste haven en een typisch Friese waterstad als sfeerbepalers.

Middelsee wordt een authentiek stadsdeel dat je samen maakt en beleeft. Met nieuwe woonvormen, ook voor kleine huishoudens, hippe horeca en ruimte voor creativiteit, kunst & cultuur. Een duurzame wijk waar geen gas wordt gestookt en waar de auto niet de baas is. Waar jij je eigen koers kunt varen en elke dag interessante ontmoetingen kunt doen. Met mensen die nieuwsgierig zijn en vooruit willen. Net als jij.

Ga hier naar de website

Middelsee plannen en richtlijnen

Raad stemt in met plan Middelsee fase 1

Op 13 juni 2018 is er een belangrijke stap gezet in de voortgang met de vaststelling door de gemeenteraad van het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan voor fase 1.

De raad heeft aangegeven extra aandacht te willen voor meer sociale huurwoningen, aantrekkelijk groen voor mens en dier en comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes in Middelsee. Voor deze onderwerpen zijn moties aangenomen. Hieronder kunt u deze moties en de moties die niet zijn aangenomen terugvinden.

Moties Middelsee
Stedenbouwkundig plan

Bestemmingsplan

Vanaf nu wordt de planologische procedure opgestart. Dit houdt in dat er een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2018 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wilt u informatie over de besluiten rondom het bestemmingsplan houdt dan de huis-aan-huis krant in de gaten. Mocht u deze niet ontvangen dan kunt u zich ook abonneren op de website OVER UW BUURT. Op deze website kunt u zich inschrijven zodat u informatie ontvangt over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.

 

Over uw buurt

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer en de 1e fase van Middelsee.

Plangebied Middelsee fase 1

Planning 1e fase Middelsee

 13 juni 2018

Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking

 nazomer 2019

Vaststelling stedenbouwkundigplan gemeenteraad

 zomer 2019

Start voorbelasten/bouwrijp maken

 najaar 2019

Start bouw woningen