Middelsee

Middelsee op facebook
Middelsee

Middelsee

In het Masterplan Middelsee wordt de stap gezet naar de ontwikkeling van grootschalige woningbouw aan de westzijde van de Overijsselselaan. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden en daarnaast wordt er een meer stedelijk gebied ontwikkeld: Middelsee.

Middelsee: Havenstad en Waterstad

Middelsee, ten westen van de Overijsselselaan kenmerkt zich als havenstad en waterstad waarbij de kern rondom de haven is. Met een combinatie van wonen, horeca en bedrijfsactiviteiten zorgt dit voor een zeer aantrekkelijk en woon- en verblijfsgebied met ruimte voor watergerelateerd wonen of voor woonschepen. Alles met een sterke focus op duurzaamheid. Zo wordt er in Middelsee bijvoorbeeld anders omgegaan met mobiliteit en wordt er ook hier gasloos gebouwd. 

Middelsee plannen en richtlijnen

Raad stemt in met plan Middelsee fase 1

Op 13 juni is er een belangrijke stap gezet in de voortgang met de vaststelling door de gemeenteraad van het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan voor fase 1.

De raad heeft aangegeven extra aandacht te willen voor meer sociale huurwoningen, aantrekkelijk groen voor mens en dier en comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes in Middelsee. Voor deze onderwerpen zijn moties aangenomen. Hieronder kunt u deze moties en de moties die niet zijn aangenomen terugvinden.

Moties Middelsee
Stedenbouwkundig plan

Bestemmingsplan

Vanaf nu wordt de planologische procedure opgestart. Dit houdt in dat er een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2018 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wilt u informatie over de besluiten rondom het bestemmingsplan houdt dan de huis-aan-huis krant in de gaten. Mocht u deze niet ontvangen dan kunt u zich ook abonneren op de website OVER UW BUURT. Op deze website kunt u zich inschrijven zodat u informatie ontvangt over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.

 

Over uw buurt

Plangebied Middelsee en 1e fase

De kaarten hieronder geven het totale gebied van De Zuidlanden weer en de 1e fase van Middelsee.

Plangebied Middelsee fase 1

Planning 1e fase Middelsee

  13 juni 2018

Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking

  juni 2018 - januari 2019

Bestemmingsplanprocedure

 Vanaf begin 2019

Start voorbelasten/bouwrijp maken

 Medio 2020

Start bouw woningen