Structuurvisie

Er is door de gemeenteraad gevraagd om een structuurvisie voor De Zuidlanden op te stellen, ter actualisatie van het Masterplan uit 2003 op grond van nieuwe feiten en omstandigheden.

Klik hier om de nieuwe structuurvisie van De Zuidlanden te lezen.

Het plan

De Zuidlanden wordt een stadsdeel waar je 'buiten' woont en toch in de stad. Het landschap bepaalt het beeld van het wonen, maar alle stedelijke voorzieningen zijn binnen handbereik. De Zuidlanden wordt een gevarieerd stadsdeel.

Het concept voor de ontwikkeling van De Zuidlanden is opgebouwd uit verschillende lagen; de bestaande ondergrond, de stadslandschappen, het waternetwerk, het wegennetwerk, de buurtschappen en de economische dragers. Het planconcept gebruikt de kwaliteiten die op de locatie aanwezig zijn en versterkt deze. Uitgangspunt is om de landschappelijke kenmerken en cultuurhistorische elementen te behouden. Zo ontstaan gebieden en plekken met eigen karakteristieken en betekenisvolle verschillen.

De Overijsselselaan en Werpsterhoek zijn de economische dragers in het gebied. Ze verbinden de centrale stad via De Zuidlanden met het achterland. Werpsterhoek wordt de nieuwe stadsentree van Leeuwarden. Het gebied wordt benut voor kantoren en grootschalige stedelijke, regionale en nationale voorzieningen en diensten. De Overijsselselaan verankert het stadsdeel in de stad en in zijn omgeving. Het is een belangrijke vestigingszone voor stedelijke voorzieningen en diensten.

Landschapstypen

De drie verschillende landschapstypen, Middelzee, kwelderwal en het lage kwelderlandschap, worden gebruikt als basis. De karakteristieken van de stadslandschappen hebben te maken met de verschillen in de ondergrond. 

Op landschappelijk bijzondere plekken liggen verschillende buurtschappen verspreid. De buurtschappen zijn compact en hebben een hogere woningdichtheid dan de omliggende stadslandschappen. Het netwerk van wegen en water verbindt het westelijk en oostelijk deel van het plangebied met elkaar en De Zuidlanden als geheel met de omliggende omgeving.