Werkzaamheden Erf 8

Inmiddels is er begonnen met de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van 8 schuurwoningen Erf 8 aan het Uleboerd. Op donderdag 5 juli om 07:00 uur zal worden gestart met het heiwerk. De aannemer zal bij het aanvoeren van de palen zo veel mogelijk rekening houden met de spitsperioden (schooltijden en woon-/werkverkeer).

De palen zullen medio week 29 zijn aangebracht.

De route gaat vanaf de Nije Daam over het Uleboerd naar de bouwlocatie. Deze route geldt alleen voor de heiwerkzaamheden. De overige materialen gaan via de Molkenkelder, It Dwershus en It Uleboerd.