Groenplan De Zuidlanden 2019

In het najaar van 2018 is projectenbureau De Zuidlanden door de Raad gevraagd om in 2019 met een Groenplan te komen voor de groene ruimten binnen De Zuidlanden.

Dit jaar werkt de gemeente Leeuwarden naast de plannen voor nieuwe buurtschappen ook aan dit Groenplan voor de groenstructuur tussen de buurtschappen. In dit plan wordt zowel het bestaande als het (mogelijke) toekomstige gebruik en mogelijke inrichtingsmaatregelen in beeld gebracht, om vervolgens de groene ruimte in te richten. Als eerste wordt een ‘kansenkaart’ gemaakt waarin bestaande initiatieven en nieuwe ideeën worden verzameld. 

In opdracht van Projectenbureau De Zuidlanden en in het kader van haar opleiding, Management van de Leefomgeving aan het Van Hall Larenstein, brengt stagiaire Anna van Houten dit voorjaar deze kansen door middel van een inventarisatie in beeld. Door in gesprek te gaan met het wijkpanel, verschillende werkgroepen, bewoners, partijen die in de wijk actief zijn en/of belangen hebben worden de ideeën verzameld. 

Al deze ideeën worden geïnventariseerd en dit totaaloverzicht wordt omgezet in een eerste kansenkaart. Deze kansenkaart wordt vervolgens vertaald naar een inrichtings- en beheersplan. Niet alle rijpe en groene ideeën zullen aansluiten bij de doelen die de gemeente voor ogen heeft voor deze tussengebieden. Dit betekent dat niet alle ideeën zullen worden mee genomen naar het inrichtings- en beheerplan. Doelen zoals open groene ruimtes, zelfstandige solitaire buurtschappen en biodiversiteit zijn bijvoorbeeld een paar belangrijke uitgangspunten. 

Voor de bewoners van de Zuidlanden wordt er op maandag 15 april van 19:30 tot 21:30 een inloopavond georganiseerd in de Eco-iglo. De huidige en toekomstige bewoners van Techum, Wiarda, De Klamp en van Goutum-Súd zijn hierbij van harte welkom om daar hun ideeën en wensen te delen. Ook leden van het wijkpanel en vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om het gesprek met elkaar hierover aan te gaan. 

Tijdens de inloopavond kunnen er ideeën voor de invulling van de groengebieden worden ingebracht. Daartoe hebben we een rubricering gemaakt in vier thema’s. Per thema kunt u één, of meer, ideeën noteren en is er ook de mogelijkheid om het gesprek erover aan te gaan met medewerkers van de Gemeente Leeuwarden.

De thema's zijn:

1. Natuur en Stadslandbouw

2. Spelen en bewegen

3. Ontmoeten en recreëren

4. Overig en divers

Wij zien u graag 15 april in de Eco Iglo!