Start uitvoering hoofdfietsroute Terp van Techum en Nije Daam

Medio oktober wordt er gestart met de uitvoering van de definitieve hoofdfietsroute ‘Swellesturt’ over de Terp van Techum.

Hierbij wordt het vrijgekomen materiaal van de bypass van de Overijsselselaan gebruikt. Langs deze nieuw aan te leggen fietsroute komt definitieve verlichting.

Ook wordt gelijktijdig gestart met het doortrekken van het fietspad over de Nije Daam ter hoogte van It Tek tot aan de Molkenkelder.