Ondertekening huurcontract ‘Techumerpleats’

Afgelopen maandagochtend heeft wethouder zorg, Andries Ekhart, namens de gemeente Leeuwarden een huurovereenkomst afgesloten met maatschap ‘Fysiotherapie Leeuwarden Zuid’ en Sinne Kinderopvang. Het gaat om de verhuur van de schuur van de boerderij Techum in De Zuidlanden. Gemeente Leeuwarden is eigenaar van deze boerderij.

Dit gezondheidscentrum krijgt de naam ‘Techumerpleats’ en huisvest op termijn een fysiotherapeut, een huisarts, een logopedist, een verloskundige, een tandarts en een afgiftepunt van de apotheek. Sinne Kinderopvang vestigt in de ‘Techumerpleats’ haar 2e kinderopvang in De Zuidlanden met twee dagopvanggroepen van 0-4 jaar.

Namens Sinne Kinderopvang tekende de nieuwe directeur, mevrouw Karin Dekker. De heren Berttrand Hofstra en Jurjen Ament ondertekenden het contract namens de maatschap. De partijen gaven aan dat er al veel voorwerk is verricht met elkaar en dat zij de toekomst in De Zuidlanden met veel vertrouwen tegemoet zien.

Wethouder Ekhart benadrukte nog eens wat een mooi voorbeeld dit project is voor de zorg. Dit mooie initiatief laat op positieve wijze zien dat er mogelijkheden gevonden kunnen worden om gezamenlijk professionele zorg aan te bieden. Door middel van een prachtige samenwerking van diverse partijen wordt zorg op maat dicht bij de mensen mogelijk gemaakt.