Infoavond voor bewoners van De Zuidlanden

Donderdag 15 oktober 2015 werden de bewoners van De Zuidlanden uitgenodigd voor een informatieavond over de voortgang en ontwikkelingen in De Zuidlanden. De bijeenkomst werd met ruim 120 bezoekers goed bezocht. Er spelen op dit moment dan ook meerdere zaken in De Zuidlanden waar de bewoners over geïnformeerd werden.

Wethouder Henk Deinum opende de avond met een welkomstwoord en gaf een toelichting op het toekomstige tankstation in Goutum-Súd.

Vervolgens maakte bouwbedrijf Van Wijnen bekend dat de supermarkt Lidl over een jaar de deuren wil openen in De Zuidlanden. De ontwerpen van de supermarkt en het bijbehorende appartementencomplex werden hierbij gepresenteerd.

Medewerkers van het projectbureau hebben vervolgens de planning van de overige voorzieningen en de plannen in het gebied toegelicht. Zo wordt het gezondheidscentrum in de Techumerpleats naar verwachting eind 2015 opgeleverd. Van der Valk start in november 2015 met de bouw van Hotel Leeuwarden bij de Werpsterhoek. Het hotel zal rond de zomer in 2017 gereed zijn.

Verder is er per buurtschap aangegeven wat er komt aan bijvoorbeeld verlichting, speelplaatsen, fietspaden en bruggen en dergelijke. En zaken als de planning rondom het bouw- en woonrijp maken van bepaalde fases werden hierbij toegelicht.

De planning van de bouw van het nieuwe buurtschap Wiarda in drie fases is met overzichtskaarten en foto’s uitgelegd evenals de nieuwe onderdoorgang richting Wiarda. Omstreeks 2018 wordt er gestart met het daaropvolgende buurtschap De Klamp. De eerste ideeën voor dit toekomstige buurtschap zijn hierbij gepresenteerd.

Tot slot was er een korte presentatie van de werkgroep ijsbaan (wijkpanel De Zuidlanden) die de plannen presenteerden voor een permanente ijsbaan in De Zuidlanden. Met subsidie vanuit de provincie kan het wijkpanel hun plannen voor deze baan, op het terrein tussen de school en de Overijsselselaan, in 2016 uitvoeren.  

 

De presentatie van deze avond kunt u hier terugkijken