Start voorbereidende werkzaamheden supermarkt Lidl in De Zuidlanden.

Vanaf deze week (week 14) start Van Wijnen Groep N.V. met het inrichten van de bouwlocatie van supermarkt Lidl in De Zuidlanden. Ook wordt de bouwweg aan de zuidkant van de kavel aangelegd, haaks op de Molkenkelder.

De direct omwonenden worden volgende week (week 15) door Van Wijnen geïnformeerd over de werkzaamheden.
Naar verwachting wordt de supermarkt in oktober 2016 opgeleverd. Hierna vindt de inrichting plaats, wat enkele weken in beslag neemt.