Sudertrimdielsdyk opengesteld en afsluiting Wergeasterdyk een feit

De nieuwe weg ‘de Sudertrimdielsdyk’ is op vrijdag 9 december 2016 opengesteld. De Sudertrimdielsdyk sluit vanaf de afslag Goutum-Súd aan op de Wergeasterdyk en maakt de ontsluiting van het toekomstige buurtschap De Klamp in De Zuidlanden op de Overijsselselaan mogelijk.

Knip Wergeasterdyk 
Met deze aansluiting is ook de zogenaamde knip (afsluiting) in de Wergeasterdyk in werking getreden. De doorgaande verbinding van Goutum naar Wergea en vice versa is niet meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers blijft de route wel beschikbaar. Ook de busroute door het dorp Goutum is hiermee komen te vervallen. Op de Sudertrimdielsdyk, ter plaatse van de kruising met de Lykwei, is een bushalte gerealiseerd ter vervanging van de bushalte bij Yarden aan de Wergeasterdyk. De dienstregeling is op zondag 11 december 2016 in werking getreden.

Het verkeersbesluit voor de Wergeasterdyk is op 8 februari 2016 genomen door het college van b. en w.