De Zuidlanden onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van Tiny Houses in De Zuidlanden.

De Zuidlanden onderzoekt de mogelijkheid voor de realisatie van een tiental Tiny Houses.

De locatie voor de Tiny Houses is gesitueerd in het gebied tussen Techum en het toekomstige buurtschap De Klamp. 

Tiny Houses zijn kleine, volwaardige woningen van max. 40 m2, al dan niet zelfvoorzienend en van hoge kwaliteit. Voor de Tiny Houses worden richtlijnen opgesteld, waarin maximale hoogte en materiaalgebruik zijn opgenomen. 

Rond de zomer organiseert projectbureau De Zuidlanden een informatieavond voor geïnteresseerden, waarin het volledige plan wordt toegelicht. Naar verwachting kan de bouw van de Tiny Houses starten in januari 2018. Een en ander is echter afhankelijk van de nog te voeren bestemmingsplanprocedure die dit voorjaar wordt gepubliceerd.  

Gisteravond heeft Projectbureau De Zuidlanden de omwonenden in Techum geïnformeerd over het plan.