Informatiebijeenkomst Tiny Houses Techum

Voor mensen die graag een tiny house willen bouwen. Kom naar de informatiebijeenkomst voor Tiny Houses in Techum.

Op donderdag 22 juni 2017 om 19.30 uur is er een informatieavond over Tiny Houses Techum in Tresoar Leeuwarden (Boterhoek 1). 

Tijdens deze avond komen de volgende onderwerpen aan de orde: welstandsrichtlijnen, bestemmingsplanprocedure, erfpachtvoorwaarden en de verkoopprocedure. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Let op: dit is een informatiebijeenkomst, géén start verkoop. Wij verwachten de start verkoop eind 2017 (na vaststelling bestemmingsplan).

Opgave voor deze avond graag via het contactformulier vóór maandag 19 juni 2017.

Meer informatie over Tiny Houses Techum vindt u op de website.