Woonrijp maken Techum

De planning voor het woonrijp maken in Techum heeft vertraging opgelopen. Maandag 17 juli wordt gestart met het woonrijp maken van het binnenterrein tussen It Uleboard en Buorkerij. De verdere planning wordt dan ook richting de bewoners waar de straat woonrijp wordt gemaakt gecommuniceerd. Aannemersbedrijf Dijkstra/Huisman verricht de werkzaamheden.