Tijdelijke fietsbruggen Skâns en Hounsdyk

Donderdag 16 november beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de tijdelijke bruggen in Wiarda.

Als eerste beginnen we met de brug van de Skans naar de Hounsdyk. De brug zal naast de locatie komen te liggen van de definitieve brug. Verdere informatie van de brug in de Hounsdyk volgt later.