Werkzaamheden Oude Overijsselselaan

Volgende week begint aannemer Jansma uit Drachten met de werkzaamheden aan de Oude Overijsselselaan. Dit heeft voornamelijk impact op het fietsverkeer wat van de Parallelweg/fietspad gebruik maakt. Deze worden omgeleid via de Bredyk. Alle omwonenden zijn inmiddels geinformeerd over deze werkzaamheden.

Als alles volgens planning verloopt is de stremming van 5 februari t/m 2 maart (4 weken). Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt de Bredyk nabij de rotonde gestremd. Zodra bekend is wanneer dit plaatsvindt informeren wij u hierover op deze website. 

Wat houden de werkzaamheden in?

  • Het opnemen van oude verhardingen
  • Verwijderen van oude asfalt lagen
  • Het verrichten van grondwerk
  • Aanbrengen nieuwe duikers (ter hoogte van het fietspad)
  • Nieuw asfalt  aanbrengen
  • Markering aanbrengen